Willem van Oranje

Willem van Oranje

Het mag dan in ons volkslied verankerd staan, maar slechts weinigen zullen erbij stil staan dat de grondlegger van Nederland zoals we dat nu kennen, toch echt een Duitse prins was: Wilhelm I. Prinz von Oranien, Graf von Nassau. Maar wat bezielde die toch vrij onbeduidende, jonge Duitse prins om in verzet te komen tegen de machtigste man ter wereld: de Koning van Spanje, Keizer van het Habsburgse Rijk en Heer der Nederlanden?

Het antwoord op die vraag en het ware motief achter de uiteindelijke moord op Willem vormen het hart van een spannende film die een nieuw licht werpt op een van de belangrijkste mannen in de Nederlandse geschiedenis en de Opstand die zijn leven bepaalde – en hem dat leven kostte.

Weggerukt uit zijn ouderlijk huis om als loyale vazal door Karel V opgevoed te worden, ziet Willem zich van jongs af aan verscheurd door loyaliteiten. Zijn ware ouders, of zijn tweede vader, Karel? Katholiek of Protestant? Om te overleven ontwikkelt Willem de drie karaktertrekken die zijn leven zullen domineren: ambitie, strategisch inzicht en opportunisme. Hij geniet van het leven aan het decadente hof, groeit uit tot vertrouweling van de keizer, maar ontwikkelt ook een rivaliteit met Karels echte zoon, Philips, die voor beiden levensbepalend zal zijn.

Als Karel zijn grote rijk aan Philips nalaat, keert voor Willems gevoel een tweede vader zich tegen hem. Losgemaakt van zijn adoratie krijgt Willem eindelijk oog voor de misstanden in de Nederlanden. Armoede, onderdrukking en een godsdienststrijd tussen Katholieke machthebbers en een Protestants volk. Met de nodige duwtjes van zijn broer Johann en de Duitse adel die de macht van het Habsburgse rijk willen doorbreken, vindt Willem een roeping.

Wat volgt is een verhaal van internationale proporties vol intrige, verraad, veldslagen, lust en liefde, als Willem in zijn zucht naar roem een strijd aangaat die hij met zijn elven zal moeten bekopen.

Deze internationale speelfilm over een keerpunt in de Nederlandse – en Europese – geschiedenis zal op locatie in Nederland, België en Duitsland worden opgenomen. De film wordt ontwikkeld door de succesvolste makers van historisch drama in de Benelux, in de stijl van Shakespeare in Love en Elizabeth: The Golden Age